TÊN MIỀN CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG. VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÀ ĐĂNG KÝ ĐỂ GIA HẠN TÊN MIỀN

Nguyên tắc đăng ký

Việc đăng ký tên miền sẽ được thực hiện rất đơn giản nếu bạn tuân theo các nguyên tắc sau: